ที่มาและแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการนำข้อมูลในแต่ละแหล่งมาอภิปราย

ที่มาและแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับที่มาในการอภิปรายในหัวข้อต่าง ๆ

เว็บไซต์เรามี Web board มีการสร้าง Community เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการ์ตูนที่เราชื่นชอบ สมาชิกทุกคนมีสิทธิแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีภายใต้กฎของกลุ่ม

เว็บบอร์ดของเรามีหลายหัวข้อ ให้สมาชิกที่สนใจสามารถใช้เพื่อหาข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นได้ ทั้งนี้ การแสดงข้อมูลหรือความคิดเห็น ต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบและความเป็นจริง ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็น ไม่ควรโกหกหรือกล่าวอ้างโดยไม่มีหลักฐาน เพื่อป้องกันการให้ข้อมูลที่ผิดพลาดเกี่ยวกับการ์ตูนเรื่องนั้น ๆ

หัวข้อเกี่ยวกับการ์ตูนในแต่ละเรื่อง เรามักจะมีการรวบรวมข้อมูลไว้ให้อย่างมากมาย ทั้งนี้ ผู้ที่ชื่นชอบในการ์ตูนเรื่องนั้นสามารถนำข้อมูลมาอัปเดต โต้แย้งได้ โดยการแสดงความคิดเห็นหรือโต้แย้ง ควรมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือมาประกอบ เพื่อยืนยันหรือเพื่อการแก้ไขข้อมูลในการ์ตูนเรื่องนั้น

สมาชิกสามารถนำแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือจากภายนอกเว็บ เช่น Wikipedia, Website ทางการของการ์ตูนนััน, Facebook official ของการ์ตูนหรือว่าผู้แต่ง ต้นฉบับหรือลิขสิทธิ์ของเดิม ซึ่งผู้ที่เสนอแนะหรือโต้แย้ง สามารถนำข้อมูลจากหลาย ๆ แหล่งมาร่วมกัน เพื่อหาข้อสรุปได้

ทั้งนี้ ประเด็นหรือข้อโต้แย้งบางอย่าง อาจต้องใช้ผลโหวตหรือการตัดสินใจของแอดมิน เพื่อหาข้อสรุป เรามีการนำการ์ตูนมาจากหลายแหล่ง เพื่อครอบคลุมความต้องการอ่านที่กว้างขวาง เราทำการเชื่อมต่อโดยตรงกับเว็บไซต์ผู้จัดทำการ์ตูนนั้น  เพื่อป้องกันความผิดพลาด และเชื่อมต่อได้เร็วขึ้นสำหรับผู้อ่าน ทำให้มั่นใจได้ว่า ผู้ที่อ่านการ์ตูนจากเว็บเรา จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องไม่ผิดพลาด

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูลหรือเนื้อหาที่เรานำเสนอให้กับผู้อ่านหรือสมาชิก สามารถสร้างความบันเทิงสาระ หรือมีประโยชน์ และเราจะคอยอัปเดตข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับเนื้อหาเว็บไซต์เพื่อให้ผู้อ่านได้นำไปใช้อีกด้วย